top of page

Secundària - 12 a 16 anys d'edat
“School of experience in the elements of social life” M. Montessori

 

Amb un grup mixte de quatre edats, l'ambient de secundària ofereix un nou pla per a l'aprenentatge actiu i significatiu on situa l'alumne en ser el creador de la seva experiència.

 

El nostre ambient i acompanyament pedagògic reconeix les necessitats d'aquesta etapa madurativa i ofereix oportunitats per aprendre des de l'experiència, la creació i la contribució a la societat.

 

Atenent les vostres necessitats vitals de construcció i resposta a "qui sóc jo? i "què he vingut a fer?", oferim una co-creació conjunta del coneixement i l'aprenentatge no només acadèmic sinó d'adquisició d'habilitats que els ajudin a descobrir i desenvolupar la seva vocació i propòsit vital.

 

Els i les educadores acompanyen cada jove a:

 

  • transitar entre la llibertat i la responsabilitat

  • a descobrir i explorar el seu “jo”

  • a iniciar un camí respectuós amb ell/ella mateix-a mitjançant l'expressió

  • a recórrer i construir junts el seu desenvolupament moral i accions de servei a la comunitat.

  • aconseguir èxits pels seus propis esforços

  • trobar mètodes sans (tant físic com psicològics) de resoldre problemes i atendre els seus dubtes vitals

  • continuar creixent des del respecte adquirint un concepte de la sexualitat respectuosa

  • desenvolupament del seu equilibri espiritual

 

Àrees

 

Àgora:

 

Filosofia - Educació dialògica, Presa de decisions, Posada en comú, Debats, Identificació i abordatge de problemes, Música, dansa, cant, Celebracions.

 

A través de les assemblees setmanals exerceix i comparteix la capacitat per participar activament en la cura i la transformació del seu entorn així com la presa de decisions per consens.

Treball personal:

Cicles de Treball: continguts curriculars programats, ininterromputs;

Desenvolupament: Introducció (30 minuts) - seminaris i classes de grup programades - cicles d'activitats;

Activitats: resolució de problemes; mètode científic; perspectives diferents; estils de pensament i aprenentatge;

Projectes de grup; seminaris i classes grupals; conferències; investigacions; models i dissenys;

Activitats destudi: individuals i grupals;

Coneixements i habilitats.

Projectes Productius: llenguatge, escriptura creativa, habilitats de pensament crític i autoexpressió.

Idiomes: Es duen a terme diferents exàmens oficials d'anglès i s'imparteixen àrees de treball en anglès com a ciències i art.

Tecnologia: Selecció, configuració i programació de dispositius digitals. Ús d'aplicacions per a la producció de documents. Edició d imatges: fixes i mòbils. Informació Digital: Investigació i selecció sensible. Estratègies en el tractament de la informació. Construint nous coneixements. Societats del coneixement: entorns virtuals. Comunicació interpersonal i publicacions virtuals. Sistemes de comunicació i entorn de treball digital. Ús responsable de la tecnologia i comprensió de qüestions dètica i seguretat en lús de dispositius electrònics.

Permacultura: Introducció a la permacultura. El medi ambient: clima, camps, cartografia i disseny. Bioconstrucció. Energies renovables i tecnologies apropiades. Administració de l‟Aigua. Ramaderia i maneig integral. Disseny d´agricultura i jardineria en permacultura. Bosc comestible o jardí forestal. Permacultura i Comunitat – cultura de cura inigualable.

Emprenedoria: microeconomia, pensament crític de la situació actual laboral, emprenedoria auto sostenible, social i respectuosa. Finances: pressupostos i organització, familiar o empresarial; Model econòmic actual i tendències. Veure i estudiar diferents realitats empresarials (pensament crític) amb entitats de diferents sectors: salut, medi ambient, comunicació, tecnologia i agricultura. Processos de materialització. Plans de negocis. Projectes necessaris per a la Terra.

 

En el transcurs del cicle escolar realitza diferents tallers d'oficis, desenvolupa noves habilitats, posant en acció les seves competències, explorant i potenciant els seus propis talents recuperant així habilitats humanes ancestrals.

Sortides Oficis i Professions: aprenent fora d'Akua cada 5 setmanes, i durant una setmana completa, sortim a conèixer diferents empreses i professionals de diversos sectors, on coneixen la realitat, la posada en pràctica de molts continguts, aportant inspiració i claredat per escollir què voldran enfocar-se en el futur proper.

Gestió i participació a sortides escolars amb propòsits culturals i de coneixement del món exterior.

Desenvolupament interior i valors ètics

Autoavaluació: els acompanyem per a la presa de consciència del seu propi procés d'aprenentatge, fixant-se objectius, autocorregint-se, amb els seus èxits i millores, sempre guiats pels seus professors.

Tutoria: tutories quinzenals de seguiment a totes les seves àrees de desenvolupament.

bottom of page