top of page

Pedagogia del Talent a Akua

A Akua, a nivell transversal en totes les etapes se succeeixen aprenentatges on s'interrelacionen diferents àrees del currículum ajudant els nens, nenes i adolescents a generar coneixement en si mateixos, a adquirir autonomia personal, coneixement i respecte de l'entorn, llenguatge i comunicació com a eines indispensables per formar part de la societat de manera afectiva i efectiva, vivint així un aprenentatge actiu i des del centre.

Educació Personalitzada

Compartim la visió de la neurociència i les intel·ligències múltiples, on tots som únics i intel·ligents, amb formes i processos d'aprenentatge diferents, sorgeix d'aquí l'educació personalitzada, que a Akua anomenem Pedagogia del Talent.

L'educació personalitzada facilita el coneixement de cada alumne per respondre a les seves necessitats i el seu estil d'aprenentatge oferint així un ambient preparat i unes experiències que assegurin cobrir el compliment d'aquesta necessitat per part dels nens, les nenes i els adolescents.

Ment, Mans, Cor

La Pedagogia del Talent basa la seva estructura en el desenvolupament equilibrat entre la ment (el conèixer, la cognició), el cor (l'ésser, el treball interior) i les mans (el fer, la materialització), on s'acompanya el nen/a com un tot.

Pel que fa a la ment, entenem que el nostre cervell encara té un gran potencial per desenvolupar. Amb les mans treballem la capacitat de donar forma i de crear. I pel que fa al cor, ens ajuda a mantenir la sensibilitat, sent conscients d'emocions i sentiments, així com una connexió profunda amb la nostra essència de Ser.

Pràctica Pedagògica

Coexistència de Pedagogies

La Pedagogia del Talent ofereix diverses metodologies educatives que integren una relació dinterdependència amb la naturalesa i promou la unitat; acompanyant els processos d'aprenentatge i potenciant el desenvolupament dels talents de cada nen, nena i adolescent.

L'acompanyament emocional, les intel·ligències múltiples i els idiomes són elements transversals a totes les àrees d'aprenentatge d'Akua.

El nostre centre es basa en la metodologia Montessori en totes les etapes de desenvolupament:

Infantil

Primària

Secundària

Per això, els nostres espais són ambients preparats tots els materials exposats i àrees acadèmiques que formen part del currículum Montessori i el currículum oficial, així com aquells necessaris per al desenvolupament complet de la seva persona.

Integrem les competències bàsiques, els sabers necessaris per a la vida, l'autogestió de l'aprenentatge, la participació comunitària i l'adquisició d'hàbits saludables.

Combinem la pràctica amb l'espai de l'Atelier provinent de la pedagogia Reggio Emilia on entén el nen com un ésser amb capacitats infinites de comunicar i interpretar allò que a la visió de l'adult sembla estar estandarditzat. Entén que no hi ha una única manera d'apropar-se al món i per això ofereix el món de les arts com un llenguatge expressiu i fins i tot poètic on oferir a la infància un lloc de recerca on la invenció i l'empatia persegueixi els processos artístics.

Complementa el procés d'aprenentatge del nen i la nena fomentant el plaer per aprendre, connectant processos, afavorint la importància estètica apropant la música, la dansa i la pintura com a modes d'exploració i de construcció vital.

A través del treball dels oficis apropem la realitat de les professions des de la base, ajudant a desenvolupar ambdós hemisferis cerebrals.

Els alumnes i les alumnes tenen contacte amb la diversitat de professions i amb les diferents maneres de materialitzar idees per dur-les a la pràctica, aplicant àrees acadèmiques, desenvolupant habilitats per als seus talents i experimentant amb diferents especialistes amb passió i professionalitat, aconseguint així un aprenentatge significatiu.

Learning by doing

La metodologia és activa fent que l'alumne se senti protagonista del seu aprenentatge. Respectem i responem els processos d'aprenentatge i les característiques personals de cada infant. L'escola disposa d'una ràtio de 8-10 nens per educadora.

El currículum integra les competències bàsiques, els sabers necessaris per a la vida, l'autogestió de l'aprenentatge, la participació comunitària i l'adquisició d'hàbits saludables.

Educació multigrau

Edats mixtes (de 3 a 6 anys, de 6 a 9 anys, de 9 a 12 anys i de 12 a 16 anys) com una forma d'enriquir l'aprenentatge, ja que permet respectar i respondre als diferents processos d'aprenentatge. També així treballem valors com la responsabilitat amb el grup, el respecte cap a un mateix, els altres i la cura, així com el desenvolupament d'habilitats socials.

Atenció a la diversitat

A Akua, contemplem l'atenció a la diversitat i a les altes capacitats amb qui no només adapta el currículum per a cada alumne que ho necessita sinó que creguem espais i experiències que fomentin i tinguin cura del màxim desenvolupament i benestar dels mateixos.

Per entendre els canvis i les necessitats tant de la infància com de l'adolescència, la nostra formació continua com l'interès professional i personal de la comunitat Akua, s'arrenglera amb les aportacions de la Neurociència i la Neuroeducació.
 
Acompanyament Emocional
 
El nostre centre es distingeix pel model d'acompanyament emocional que apliquem a totes les etapes ajustant els coneixements i característiques de les diferents etapes del desenvolupament, així com al moment maduratiu de la part emocional del nen, nena o jove.
 
Comunicació no violenta, psicologia positiva i disciplina positiva són les claus en les nostres intervencions on s'ajuda els nens i les nenes a prendre un lloc actiu en les seves relacions interpersonals des del respecte i la responsabilitat. Les assemblees, els acords i repartiment de responsabilitats se succeeixen com a mètodes organitzatius a la vida diària d'Akua.
 
Qualsevol moment és oportú per a l'acompanyament i la presa de consciència d'aquests processos, per la qual cosa s'aplica a nivell transversal.
 
Idiomes
 
El nostre amor i respecte per la diversitat fa que coexisteixin els tres idiomes (anglès, castellà, català) de manera simultània a l'escola aplicant així de manera transversal la multiculturalitat com una via més del llenguatge i la comunicació.
 
Avaluació i seguiment
 
L'avaluació és contínua, formadora i formativa promovent l'autoavaluació i la coavaluació a partir del registre d'observacions diàries, la posada en comú, l'elaboració de dossier i rúbriques dels aprenentatges assolits. Trimestralment les famílies reben un informe dels avenços dels seus fills.

Centre aconfessional

El Col·legi Akua és un centre aconfessional, on entenem que les religions formen part de la diversitat i la història, enriquint una comunicació multicultural.

No obstant això, l'equip Akua està obert a diferents formes de viure espiritualment, respectant les diferents formes de cadascú, amb una visió holística que comprèn el propi desenvolupament interior i acompanyant cada alumne des de l'amor i l'observació.

Horaris
 
L´horari escolar és de 8.50 a 15.30h. L'estructura comuna és de 8.50 a 12.30 on es fa Treball Personal en un ambient Montessori de forma ininterrompuda. Posteriorment joc lliure i menjar. I a les tardes de 13.30 a 15.30 fan les activitats de tallers i oficis.
 
Comunicació família i escola

Tant la comunitat d'Akua per part de les famílies com de l'equip educatiu sintonitzen amb la nostra pedagogia i amb pràctiques de criança i educació respectuosa.

Etapes de Desenvolupament

Four planes of development.png
bottom of page