top of page

Primària - 6 a 12 anys d'edat

Des d'una educació multigrau la primària està estructurada en dos cicles. El primer cicle comprèn de primer a tercer grau (6 a 9 anys) i el segon cicle de quart a sisè grau (9 a 12 anys) d'educació primària afavorint el desenvolupament de la voluntat, del sentir i el pensar.

Les i els educadors acompanyen cada nen i nena a:

  • l'organització de la seva personalitat afavorint el pensament autònom i promovent l'ús de la imaginació creativa

  • l'evolució del sentit de justícia

  • el desenvolupament d'habilitats socials

  • la gestió de les seves emocions

  • la interacció constructiva

  • la resolució pacífica de conflictes i la seva passió per aprendre

 

Es promou l'aprenentatge actiu, des del pensament concret fins al abstracte, en cada un dels moments de jornada escolar:

En treball personal i al seu propi ritme, integra nous aprenentatges i amplifica els seus sabers amb l'ús de materials Montessori, guies de treball, materials de consulta i projectes d'investigació. Amb acompanyament del seu tutor, planeja i s'autoavalua seu treball.

En treball grupal realitza de manera col·laborativa diferents projectes i activitats de matemàtiques, lectoescriptura, escriptura creativa, anglès, educació física, música, ioga, danses circulars, permacultura, art, expressió corporal i caminades pel bosc.

A través de les assemblees setmanals exerceix i comparteix la capacitat per participar activament en la cura i transformació del seu entorn així com la presa de decisions per consens.

En el transcurs del cicle escolar realitza diferents tallers del seu interès relacionats amb un ofici o professió, desenvolupant noves habilitats, posant en acció les seves competències, explorant i potenciant els seus propis talents.

Gestiona i participa en sortides escolars amb propòsits culturals i de coneixement del món exterior.
 

Idiomes

El nostre projecte lingüístic està dissenyat per respondre a les necessitats individuals afavorint l'escriptura creativa, el plaer de la lectura i les competències comunicatives en els tres idiomes des d'un enfocament vivencial.

 

Comptem amb un equip d'educadors i contextos de comunicació oral multilingüe. En el primer cicle de primària es prioritza la comunicació escrita en català i castellà, excepte per als nens i nenes amb anglès natiu; en segon cicle de primària la comunicació escrita en anglès per a tothom.

 Avaluació

L'avaluació és contínua, formadora i formativa promovent l'autoavaluació i la coavaluació a partir del registre d'observacions científiques diàries, la posada en comú, l'elaboració de portafolis i rúbriques dels aprenentatges assolits. Trimestralment les famílies reben un informe dels avenços dels seus fills.

bottom of page